Általános Szolgáltatási Feltételek – Magyar Szerver Kft.

Szolgáltató, mint átvevő adatai

 • Név/Cégnév: Magyar Szerver Kft.
 • Adószám: 14918649-2-42 | EU VAT: HU14918649
 • Telephely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt 47B. 7/4. (Munka végzés helye és átvételi pont)
 • Székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59/B. (nem átvételi pont)
 • Bankszámlaszám: 10400126-50515753-49531001 (K&H Bank)
 • E-mail: info@sos-adatmentes.hu
 • Web: https://sos-adatmentes.hu
 • Képviseli: Varga Tamás
 • Telefon: +36 30 828 2689 (H-P, 9-18 H)

Megrendelő
Az a magánszemély, jogi személy vagy jogi személynek nem minősülő egyéb szervezet minősül Megrendelőnek, akinek a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatai a Szolgáltató számára átadott „Adatmentés átvételi elismervény és megrendelőlap” vagy „Adathordozó bevizsgálás megrendelőlap” elnevezésű szolgáltatás teljesítésére irányuló megrendelő lapon a számlafizető/megrendelő alatt feltűntetésre kerültek.

 Bevizsgálás
A bevizsgálás (merevlemez, RAID, SSD, pendrive, memóriakártya, mágnesszalag, floppy, CD, DVD és egyéb adathordozó) megrendelőlapon történő kérelmezése esetén a Megrendelőnek kell gondoskodnia a mentendő eszköz beszállításáról. Az eszközöket kizárólag a Magyar Szerver Kft. Ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében lehet leadni. A Szolgáltató csak abban az esetben veszi át az adathordozót bevizsgálásra (állapotfelmérésre), amennyiben a Megrendelő Adatlapon a Megrendelő kitöltötte.

Titkosított adathordozó(k) esetén a munka megkezdéséhez szükséges szoftver/hardver eszközöket, jelszavakat a Megbízónak meg kell adnia.

A bevizsgálás ideje általában 3 munkanap. Esetenként a probléma súlyossága befolyásolhatja ezt az időtartamot, amennyiben a bevizsgálás ideje a 3 munkanapot meghaladja, arról a Szolgáltató értesíti a Megrendelőt. Sikeres adatmentés esetén a bevizsgálás díjkedvezményként jóváírásra kerül a Megrendelő által fizetendő szolgáltatási díj összegéből. Ha a Megrendelő bevizsgálást követően nem kéri az adatmentést, abban az esetben a bevizsgálási díj nem jár vissza a Megrendelő részére. Sürgősségi (SOS) bevizsgálás esetén a bevizsgálási díj nem jár vissza és nem kerül jóvá írásra megrendelő részére kedvezményként. Sikertelen adatmentési kísérlet esetén a bevizsgálás nem jár vissza a Megrendelő részére.

A megrendelő/megbízó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az adathordozó bevizsgálás/adatmentés során történő megbontása a garancia elvesztésével jár.
A megrendelő/megbízó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a bevizsgálás során Szolgáltató hardveres, szoftveres módosításokat végezhet az átvett adathordozón, ezen módosítások visszaállítására Szolgáltató nem kötelezhető, még akkor sem ha a későbbiek során megrendelő nem kéri az adatmentési munka folytatását.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás tárgyát képző ügyintézésre (információkérésre, eszközök átvétele/leadására, mentett adatok átvételére) csak és kizárólag a Megrendelő Adatlapon a Megrendelőként vagy eljárni jogosult Kapcsolattartó Személyként megjelölt személy jogosult.

Árajánlat

A Szolgáltató csak és kizárólag a Adatmentés átvételi elismervény és megrendelőlap kitöltése alapján folytatott bevizsgálást követően ad írásban árajánlatot ad az adatmentésre. Az árajánlat tartalmazza az adatmentés munkadíját, esetenként felmerülő egyéb pl.: alkatrész költségeket és a várható határidőt. A jelen Általános Szolgáltatási Feltételek szerint a Szolgáltató által közölt írásbeli árajánlat 10 napig érvényes. Bármely szóbeli közlés a fizetési feltételekről, díjakról csak tájékoztatásnak minősül.

A Megrendelő az árajánlat alapján kérheti az adatmentést vagy elállhat tőle.

Ha az ügyfél a bevizsgálást követően az árajánlatban tett határidőn belül nem rendeli meg az adatmentést, de a bevizsgált adathordozót még nem vette át és szállította el, majd mégis úgy dönt az ajánlat határidejének lejártával, de még elszállításra nyitva álló legvégső  határidőn belül (értesítést követő 30 nap) hogy megrendeli az adatmentést, akkor Szolgáltató mérlegelhet hogy a továbbiakban meghosszabbítja-e az árajánlat befogadásának határidejét, vagy újabb árajánlatot ad, vagy az adatmentési munka elvégzéstől eláll.

Ha az ügyfél a bevizsgálást követően az árajánlatban tett határidőn belül nem rendelte meg az adatmentést és az adathordozót elszállította, akkor újbóli megbízást csak újabb bevizsgálással van mód befogadni.  Ez esetben a korábban tett árajánlat érvényét veszti, újabb bevizsgálásra és árajánlat adásra fog sor kerülni.

Amennyiben a bevizsgálást követően nem érkezik írásos visszajelzés az adatmentés megrendelésére a Szolgáltató 30 napíg tárolja az átvett adathordozókat és tartozékait.
Amennyiben megrendelő ezen időn belül nem szállítja el az eszközeit, azt úgy kell tekintetni, hogy Megrendelő utasítást adott a Szolgáltató részére eszközei megsemmisítésére. A Megrendelő ezt követően már semmilyen további igénnyel nem léphet fel az adathordozóval vagy a rajta tárolt adatokkal kapcsolatban.

Cél lemez
Az az eszköz (általában merevlemez) minősül cél lemeznek, amit megrendelő hozott a lementett adatok átvételére.

Adatmentés díj és a megrendelő részére felmerülő egyéb költségek

 • Bevizsgálási díj, normál általában kb. 3 nap munkanap 5000Ft+áfa. (Adatmentés esetén ezt az összeget elengedjük)
  Sürgősségi bevizsgálás kérhető, amely 24 órán belül történik. Díja 10.000Ft-20.000FT+áfa. (A sürgősségi bevizsgálási díj, adatmentés esetén nem kerül jóváírásra, levonásra.)
 • Bevizsgálási díj, ha az adathordozót már korábban megbontották. 10.000Ft+áfa (Adatmentés esetén nem kerül jóváírásra, levonásra.)
 • RAID tömb esetén bevizsgálási díj 10.000FT+áfa / eszköz. (A raid eszközök bevizsgálási díja, adatmentés esetén nem kerül jóváírásra, levonásra.)
 • Adatmentési munkadíj: a bevizsgálást követően írásban, árajánlatban tett egyedi összeg, melyet megrendelő sikeres adatmentést követően megfizet.
 • Alkatrész (Donor) költség: bevizsgálást követően árajánlatban tett egyedi összeg, melynek megfizetése sikeres vagy sikertelen adatmentési kísérlet esetén is a megrendelőt terheli.

 Adatmentés vállalási ideje
Az adatmentés vállalási ideje normál esetben 10 munkanap. Esetenként a probléma súlyossága és a megfelelő alkatrészek beszerzése befolyásolhatja ezt az időtartamot.
Sürgősségi adatmentés kérhető a megrendelő által megadott időn belül, az átvevő által meghatározott felárral számolva.

Átvétel, sikeres adatmentést követően
Átvevő vállalja, hogy sikeres adatmentést követően egy héten belül értesíti megrendelőt az elkészültéről. A határidő szempontjából az adatmentés befejezettnek tekintendő, ha a mentett anyag elkészült és erről a Szolgáltató a Megrendelőt a Megrendelő Adatlapon megadott elérhetőségén, telefonon, faxon, levélben (e-mail) értesítette.
Sikeres adatmentésnek minősül, ha a szektorkészlet legalább 30% része kiolvasásra kerül, vagy a meghatározott legfontosabb adatállomány legalább 30% (darabszámra vonatkozóan) része olvasható, bármelyik elérése esetén az adatmentés sikeresnek minősül, ettől eltérő sikerességi százalék az adott árajánlaton / megrendelőlapon eltérhet.
Külön igény esetén Szolgáltató lehetőséget biztosít Megrendelőnek a mentett adatokba való betekintésre is egy előre egyeztetett időpontban a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán.
A Szolgáltató az adatmentés során az adathordozóról fizikai másolatot, a mentett adatokról pedig biztonsági másolatot készít. Szolgáltató felel a biztonsági másolat megőrzéséért és biztonságáért, azt harmadik személynek semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé, az adatokat a jelen Általános Szolgáltatási feltételekben rögzített módon és ideig tárolja, de azokkal semmilyen más adatkezelési műveletet nem végez. A Szolgáltató megtesz minden szükséges jogi és technikai intézkedést az biztonsági másolatként tárolt adatok biztonsága érdekében.
A mentett adatokat a Szolgáltató minden esetben másik adathordozóra írja fel (az eredeti adathordozóra nem ment vissza), amennyiben a megrendelő nem biztosít saját adathordozót, azt megvásárolhatja a Szolgáltatótól piaci áron. A megvásárolt eszköz árát az árajánlat és a Szolgáltató által kiállított számla tartalmazza. A mentett adatok Megrendelő részére történő átadása soha nem történhet elektronikus rendszeren (e-mail, felhő és hasonló adatmegosztó, adattároló alkalmazás) útján, a mentett adatokat a Szolgáltató felhő és hasonló adatmegosztó, adattároló alkalmazásban nem tárolja. Megrendelő vállalja, hogy az értesítést követő 7 napon belül átveszi az elkészült adatmentést, a saját vagy az Átvevőtől vásárolt adathordozón. Megrendelő az adatmentés árajánlatban szereplő díját, és eszközvásárlás esetén az eszköz díját, valamint egyéb alkatrész költségét legkésőbb átvételkor megfizeti a Szolgáltatónak Számla ellenében.
Az értesítést követő egy héten túli átvétel esetén az Átvevő napi 500Ft+Áfa adattárolási díjat számít fel Megrendelőnek, amely felszámolásra kerül a számla végösszegében.

A mentett adatok átvételére csak a munkadíj kiegyenlítése után van lehetőség.

A Szolgáltató mentett adatok átvételétől számítva 3 napig őrzi a másolatokat, majd ezt követően megsemmisíti, kivéve, ha erről a Megrendelő másképpen nem rendelkezik. Amennyiben a Megrendelő másként rendelkezik, azaz kéri a biztonsági másolat átvételkor való törlését, megsemmisítését, vagy 3 napon túli tárolását, azt emailben kell jeleznie a Szolgáltató felé.

Megrendelőnek – eltérő igény hiányában – a mentett adatok átvételétől számított 3 napon belül kell a mentett adatokat tartalmilag is ellenőriznie, ezt követően a Szolgáltató már semmilyen igénnyel nem léphet fel a teljesítéssel kapcsolatban. Az esetleges reklamációt a Megrendelőnek írásban kell jeleznie a Szolgáltató felé. A Szolgáltató köteles a reklamációt 30 napon belül kivizsgálni.

Ha megrendelő az adatmentés elkészültét követő 90 napig nem veszi át a lementett adatokat, abban az esetben az adatmentésre átadott adathordozót és az adatmentés eredményeként helyreállított teljes adatállományt a Szolgáltató megsemmisíti

Sikeres adatmentés esetén általában a hibás adathordozó szolgáltatónál szokott maradni, kivéve ha erről másként egyeznek meg. Amennyiben fizikai átalakításon esett át a leadott adathordozó úgy szolgáltató jogosult nettó 10.000Ft vissza alakítási díjat felszámolni megrendelőnek, amennyiben a hibás eszközt sikeres adatmentés esetén visszakéri.

Adathordozó átvétele, sikertelen adatmentési kísérletet követően

Szolgáltató vállalja, hogy sikertelen adatmentési kísérletet követően értesíti Megrendelőt a Megrendelőt a Megrendelő Adatlapon megadott elérhetőségén, telefonon, faxon, levélben (e-mail).
Megrendelő vállalja, hogy az értesítést követő 15 napon belül átveszi az adatmentésre hozott eszközt és amennyiben hozott, cél lemezt/eszközt.
Amennyiben Megrendelő az adatmentésre hozott eszközt és cél lemezt nem veszi át és szállítja el a sikertelen adatmentési értesítést követő 15 napon belül, a Szolgáltató napi 500 Ft+Áfa tárolási díjat számít fel megrendelőnek.
A Megrendelő át nem vett és el nem szállított eszközeit a Szolgáltató még 90 napig őrzi. Amennyiben a Megrendelő ezen időn belül az eszközeit nem veszi át és szállítja el, azt úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelő utasítást adott a Szolgáltató részére eszközei és az eszközökön tárolt adatok megsemmisítésére.

Fizetési mód és fizetési határidő
Sikeres adatmentés esetén az adatok átvételekor készpénzben, vagy díjbekérő alapján az adatok átvétele előtt előre utalással az alábbi bankszámlára.
Bankszámlaszám: 10400126-50515753-49531001 (K&H Bank)
A fizetés határideje 7 nap. Esetenként a fizetési határidő az árajánlatban külön szabályozva eltérhet.
Amennyiben megrendelő nem teljesíti a fizetési kötelezettségét a megadott határidőn belül, a szolgáltató a követelését behajtó cégen keresztül érvényesítheti, melyek költségeit megrendelőre terhelik.

Felelősségvállalás

Megrendelő vállalja a felelősséget, hogy az általa leadott adathordozó tartalmazza az általa keresett adatokat. Ha megrendelést követően kiderül, hogy nem tartalmazza a leadott adathordozó a keresett adatokat akkor megrendelő fizetési kötelezettséggel tartozik az árajánlatban szereplő összeggel szolgáltató felé.
Megrendelő a szolgáltatás megrendelését követően már nem állhat el a megrendeléstől és a fizetési kötelezettség teljesítésétől, akkor sem ha a keresett adatok nem találhatók a lementett állományok között.

Szolgáltató a mentésre átvett adathordozón, a mentés, bevizsgálás során fellépő további állapotromlásáért, garancia vesztésért, esetlegesen fizikai állapotának romlásából eredő adatvesztéséért nem vállal felelősséget.

Szolgáltató teljes felelősséget vállal a Megrendelő által átadott eszközök biztonságos tárolásáért, illetve az adat helyreállítást követően a biztonsági másolatként kezelt adatok megőrzéséért és biztonságáért, titkos kezeléséért. Azokat harmadik személynek semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé, a Megrendelő által átadott eszközöket, és az adat helyreállítást követően a biztonsági másolatként őrzött adatokat a jelen Általános Szolgáltatási feltételekben rögzített módon és ideig tárolja, de azokkal semmilyen más adatkezelési műveletet nem végez. A Szolgáltató megtesz minden szükséges jogi és technikai intézkedést az biztonsági másolatként tárolt adatok biztonsága érdekében.

Szolgáltató kijelenti, hogy a megrendelés teljesítése során tudomására jutó adatokat és információt ő és az igénybe vett alvállalkozói és munkatársai is kizárólag a megrendelés teljesítése (bevizsgálás, adatmentés, biztonsági másolat őrzése) céljának megfelelően, a jelen Általános Szolgáltatási feltételekben rögzített módon és ideig használja fel, azokat harmadik személy részére át nem adja, nyilvánosságra nem hozza. Ezen pont tekintetében az alvállalkozó, illetve a Szolgáltató munkavállalója nem minősül harmadik személynek. Amennyiben a Szolgáltató a teljesítés során közreműködőket vesz igénybe, azok munkájáért úgy felel mintha a munkát maga végezte volna el.

A titoktartási kötelezettség a Felek közti szerződés fennállása alatt és azt követően is időkorlát nélkül fennáll.

Szolgáltató köteles megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hozni annak érdekében, hogy az általa átvett eszközök és a biztonsági másolatként őrzött adatok védelmét biztosítani tudja. Így Szolgáltató köteles gondoskodni a feladatok teljesítése során az általa tárolt eszközök és a biztonsági másolatként őrzött adatok biztonságáról, köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelem, titokvédelem érvényesítése érdekében szükségesek. A Szolgáltató védeni köteles az általa tárolt eszközöket és a biztonsági másolatként őrzött adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltozás/megváltoztatás, a nyilvánosságra hozás, a törlés, a sérülés, és megsemmisülés ellen.

Adatvédelem
Az átvevő és a munka elvégzésében résztvevő munkatárs az átvett adatok titkos kezeléséért teljes felelősséget vállal.

A Szolgáltató az eszközök adattartalmát nem vizsgálja, nem minősíti. A Megrendelő felel azért, hogy külön tájékoztassa a Szolgáltatót arról, ha a helyrealítandó adatok személyes vagy különleges adatok, és felel az ezzel kapcsolatos adatvédelmi kikötések megtételéért. A Szolgáltató az eszközökön esetlegesen lévő személyes adatok feldolgozását nem végzi.

Szolgáltató Megbízó kijelenti, hogy a Megrendelés teljesítése során birtokába kerülő személyes adatok kezelőjének nem minősül, a biztonsági másolat őrzéséért felelősséget vállal, de a helyreállított adatokat tartalmilag nem vizsgálja, azokon semmilyen műveleteket nem végez.

A Szolgáltató kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Általános Szolgáltatási feltételekben szabályozott adatmentés keretében érintett A Megbízott által átadott eszközről csak az adat helyreállítást végez nem minősül Adatfeldolgozónak a 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27., GDPR) alapján.

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése megfeleljen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseinek.

Egyéb rendelkezések

 • A szóban elhangzott megállapodások csak abban az esetben érvényesek, ha azokat egyik fél sem vitatja.
  Az esetleges viták elkerülése végett a szerződés módosításait felek írásban is rögzítik és azt mindkét fél aláírásával, hitelesítik.
 • A szerződésben nem szabályozott kérdéseket illetően a magyar törvényeket kell alkalmazni. Felek a közöttük felmerülő jogvitákat egymás között békés úton igyekeznek rendezni, és amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, fordulnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervekhez.
 • Szolgáltató jogosult jelen Általános Szolgáltatási Feltételeket a hatályos jogszabályok maximális betartása mellett előzetes tájékoztatás nélkül, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően válnak hatályossá.

Budapest, 2023.03.15